За нас

ПРОконсулт

Една фирма винаги носи отпечатък от същността на своите създатели.
В нейната структура и модел се откриват не само професионалните приоритети, но и личностното присъствие.
Склонност към динамизъм, към разчупване и промяна на статуквото не само като фирмена философия, но и в буквално архитектурно-техническо отношение. Именно “проектиране без граници” е кредото на “ПРОКОНСУЛТ” ООД.

Фирмата е създадена през 2003 година. По-късно екипът се разраства. Към настоящият момент са ангажирани единадесет човека. Основен предмет на дейността са: проучвателни и проектни работи и консултации в областта на строителството. Екипът води политика за разширяване на дейността използвайки иновационни методи на проектиране. Управител на “ПРОКОНСУЛТ” ООД е арх. Красимир Попов.

Нашите проекти