Софарма – складова база 1
Информация

Софарма – складова база 1

Информация за проекта

  • Клиент: Софарма АД
  • Проектант: Проконсулт
  • Година: 2005
  • Развитие: Реализиран
  • Локация: София

Информация

  • Дата: 31.12.2005